Bao An Engineering http://baoanengineering.com

Giới thiệu khái quát hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler
04.02.2010

Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler đối với thế giới bây giờ thực sự phổ thông, cần thiết và rất hiệu quả kể cả về mặt kinh tế cũng như kỹ thuật tạo sự an toàn cho con người và tài sản vật chất, phát huy rất nhiều hiệu quả cho những nơi sử dụng hệ thống này mỗi khi rủi ro có sự cố cháy xảy ra, và đã được sự khuyến cáo của APSAD và yêu cầu thật sự cần thiết lắp đặt cho những công trình công cộng.
Hệ thống sprinkler bao gồm những thiết bị vật tư như : hệ thống các loại đường ống, hệ thống các loại van, hệ thống các thiết bị cảm ứng bằng nhiệt (Sprinkler head), hệ thống bơm và các tủ điều khiển, kiểm soát cũng như báo động…

            Hệ thống đường ống được bố trí đều khắp các diện tích cần được bảo vệ đã được tính toán thiết kế. Trên các đường ống này sẽ được lắp đặt các đầu cảm ứng nhiệt theo từng thang bậc nhiệt độ khác nhau trong thiết kế sử dụng của từng công trình. Những đầu cảm ứng nhiệt này sẽ làm công tác giám sát nhiệt độ 24/24 khi hệ thống đã được hoạt động. Tất cả các đường ống này được lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật cao và được kết nối lại với nhau và phân chia theo từng khu vực (Poste) để bảo vệ và đi về phòng bơm, nơi đó được lắp đặt các máy bơm, các loại valve kiểm soát, van báo động, tủ điều khiển máy bơm, hệ thống giám sát các loại van, máy bơm, hồ chứa nước.

Khi rủi ro có sự cố cháy xảy ra, nơi có sự cố cháy sẽ tăng nhiệt độ, đầu giám sát nhiệt độ sprinkler tại khu vực này sẽ cảm ứng nhiệt độ tại môi trường khu vực đang xảy ra sự cố cháy và sẽ tự vỡ khi nhiệt độ khu vực cháy đạt tới ngưỡng nhiệt độ giới hạn đã được định trước của đầu Sprinkler, để lộ ra trên thân đường ống  mỗi  đầu sprinkler vỡ ra một lỗ nhỏ đường kính = 11mm. Từ lỗ này nước trong đường ống sẽ phun tràn ra với áp lực tĩnh luôn có trong đường ống = 09kg/cm2 tạo ra và bao trùm chung quanh nó một khoảng không gian chứa đầy nước với diện tích thiết kế = 9 đến 16m2 / 1sprinkler, mật độ lưu lượng thiết kế = 07 litter/m2/phút.

Có nhiều loại hệ thống sprinkler:

          * Wet Pipe System (Hệ Thống Có Nước). Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống ĐƯỜNG ỐNG CÓ CHỨA SẴN NƯỚC, và nối kết với nguồn nước, nhờ đó, nước sẽ phun ra ngay lập tức, qua các sprinklers được mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt.
          * Dry Pipe System (Hệ Thống Khô). Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống ĐƯỜNG ỐNG CÓ CHỨA không khí hoặc nitrogen được duy trì bởi áp lực, và khi sprinklers được mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở dry pipe valve. Nhờ đó, nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler được mở.
          * Preaction System (Hệ Thống Kích Hoạt Trước). Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có thể có hoặc không có áp lực, và có một hệ thống báo cháy bổ sung được lắp đặt tại cùng những vị trí có đặt đầu sprinkler. Khi hệ thống báo cháy kích hoạt, nó sẽ mở van cho phép nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler được mở.
          * Deluge System (Hệ Thống Hồng Thủy). Là hệ thống sprinkler dùng các đầu sprinklers mở sẵn được gắn vào một nguồn nước, qua một van mà van đó sẽ được mở do sự kích hoạt của một hệ thống báo cháy được lắp đặt tại cùng những vị trí có đặt đầu sprinkler. Khi van này mở, nước sẽ chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua tất cả các sprinklers được lắp đặt.
          * Combined Dry Pipe-Preaction System (Hệ Thống Kết Hợp Hồng Thủy-Kích Hoạt Trước) Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có áp lực, và có một hệ thống dò cháy bổ sung được lắp đặt tại cùng những vị trí có đặt đầu sprinkler. Khi hệ thống dò cháy kích hoạt, nó sẽ kích các thiết bị nhả và rồi thiết bị nhả này sẽ mở các dry pipe valves cùng lúc mà không mất áp lực không khí trong hệ thống. Việc kích hoạt hệ thống báo cháy cũng làm mở các van xả khí đặt ở điểm cuối của feed main. Các van xả khí, thông thường, sẽ được mở trước khi các đầu sprinkler mở. Hệ thống dò cháy đồng thời cũng hoạt động như một hệ thống báo động...."


URL của bản tin này::http://baoanengineering.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=28

© Bao An Engineering contact: baoan@baoanengineering.com