Bao An Engineering http://baoanengineering.com

Sơ đồ hệ thống chữa cháy bằng bọt khí
01.02.2010

1) Buồng chứa bọt chữa cháy cho bồn mái nối
2) Buồng chứa bọt chữa cháy cho bồn mái vòm, hoặc mái hình nón
3) Họng phun bọt chữa cháy
4) Họp đựng cuộn vòi chữa cháy
5) Miệng vòi phun bọt khí
6) Thiết bị phun bọt có thể di chuyển
7) Thiết bị phun bọt cố định
8) Trung tâm điều khiển từ xa cho thiết bị phun cố định
9) Van chọn lọc
10) Bồn chứa bọt lỏng chữa cháy
11) Hộp đựng cuộn vòi chữa cháy
12) Cuộn vòi chữa cháy
URL của bản tin này::http://baoanengineering.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=16

© Bao An Engineering contact: baoan@baoanengineering.com